Den Hårda Musiken

Ingen annan radiostation gör det. Spelar hård musik.
På riktigt. För många lyssnare innebär klockslaget
14:40 att helgen startar på riktigt.
Det är då Peder Olausson och Peter Rodriguez från
företaget Rotakorn spelar veckans hårda låt.
E-posta gärna: antligen@radiofredag.se